Teisinės praktikos sritys

Komercinė teisė

Šeimos teisė

Baudžiamoji teisė

Paveldėjimo teisė

Darbo teisė

Mokesčių teisė

Intelektinė nuosavybė

Duomenų apsauga

Transportavimas

Viešieji pirkimai

Imigracijos teisė

Administracinė teisė

Bankroto teisė

Daiktinė teisė

Konkurencijos teisė